Terug    Startpagina


De evaluatie en nabeschouwing 2002 / voorbereiding editie 2003


Evaluatie editie 2002

a.      Alles is prima verlopen.

b.     Voor volgend jaar geen grote wijzigingen qua organisatie.

c.      Het noodvlot om de groei op te vangen was zeer effectief.

d.     Uitstekende parkeermogelijkheden in Sint Michielsgestel voor botenwagens.

e.      De publiciteit was meer dan uitstekend te noemen.

f.       De dubbelachten waren een groot succes, zowel voor de roeiers als de
toeschouwers.

g.      Botsing bij Halder. Oorzaak ligt in slordig sturen / slecht
inschattingsvermogen / slecht lezen van reglementen / niet goed kijken op
het water en andere boten.

 

Verbeteringen n.a.v. editie 2002

a.      Permanent vlot aanbrengen in Gestel. Is ook bruikbaar voor toertocht.

b.     Kamprechters introduceren.

c.      Instellen van een jury / tijdens wedstrijd uitrusten met megafoons op
kritieke punten.

d.     Aanbrengen van markeringen op kritieke punten in de baan.

e.      Her-invoering van de verplichte stuurliedenvergadering (op straffe van 15 seconden
straftijd, conform de regels bij de Head op de Amstel).

f.       Het door de stuur kunnen overleggen van een stuurdiploma of stuurvaardigheidsbewijs.

g.      De deelnemende roeiers dienen medisch gekeurd te zijn. Voor roeiers van De Hertog geldt dat de keuringsbewijzen in het bezit dienen te zijn van de desbetreffende bestuursfunctionaris. Bij in gebreke blijven volgt een startverbod conform de reglementen van de KNRB.

h.      Dubbelacht opnemen als hoofdnummer. Dubbelacht splitsen in H8x+ en D8x+.

Doelen editie 2003

a.      Groei van 100 ploegen naar 130 ploegen.

b.     Verdubbeling van de internationale deelname.

c.      Handhaving van het aantal deelnemende dubbelachten, minstens eens Duitse
8x+.

d.     Streven naar deelname van een C8x+ (nieuw en primeur in Nederland).

e.      Promotie van jeugd 2x. Minimaal deelname van 10 junioren en 10 meisjes
2x'en.

f.       Deelname aan “Go Row klassement”  van de KNRB voor junioren.

g.      Publiciteit handhaven: qua niveau en hoeveelheid.

h.      Zoals de krant als zei: "de vijfde regatta, alweer een lustrumfeestje
bij RV De Hertog..."

 

Verder voor 2003:

a.      Plannen in hetzelfde weekeinde.

b.     Hoogte van de inschrijfgelden handhaven.

c.      Begroting: voorstel gedaan aan penningmeester. Inkomsten EUR 1500,00 en uitgaven EUR 1200,00.

d.   Verzoek aan de ALV van RV De Hertog: aanschaffen van een set scull riggers bij aankoop van de eerste nieuwe 8+/8x+ voor de vereniging.
Ook bij de andere nieuw aangeschafte boten zijn zowel boord als scull riggers gekocht: de C4+/C4x+ (De Hertog), de B4+/B4x+ (Slagh van Leckerbeetjen) en de A4+/A4x+ (Moerasdraak).

e.    Suggesties voor de Regatta 2003 poster zijn welkom op: regatta@hertog.org

ă augustus 2002.

Terug    Startpagina